Máy khuấy

Hiển thị tất cả 2 kết quả

  • Máy khuấy Mixel RAPID MIX

    Liên hệ

    Máy khuấy Mixel RAPID MIX được sản xuất bởi Tập đoàn Mixel – Pháp. Nhập khẩu và phân phổi bởi Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương.
  • Máy khuấy Mixel HYDROMIX FLOCMIX

    Liên hệ

    Máy khuấy Mixel HYDROMIX FLOCMIX được sản xuất bởi Tập đoàn Mixel – Pháp. Nhập khẩu và phân phổi bởi Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương.