Dự án đã thực hiện

Dự án Goldseason

Dự án Goldseason

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Goldseason với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án D’eldorado

Dự án D’eldorado

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án D'eldorado với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án An Bình City

Dự án An Bình City

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án An Bình City với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án Golden Palm

Dự án Golden Palm

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Golden Palm với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án Novotel Thái Hà

Dự án Novotel Thái Hà

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Novotel Thái Hà với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án Chung cư Hateco

Dự án Chung cư Hateco

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Chung cư Hateco với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống Chiller …

Dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán

Dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán với các hạng mục sau: Bơm cấp nước Bơm tăng áp mái Bơm chữa cháy Bơm cho hệ thống …