Liên hệ

Phòng Công nghệ & Kỹ thuật:

036 819 0440 | Mr. Công | cong.nguyen@ddm.vn

Phòng kinh doanh:

096 637 8686 | Ms.Giang | giangcth@ddm.vn

098 3874 748 | Mr.Thế | the.van@ddm.vn

096 238 1223 | Mr.Đức | duc.tran@ddm.vn

Chi nhánh TP.HCM:

090 926 2086 | Mr.Vỹ | vy.tran@ddm.vn

094 852 0099 | Ms.Trang | trang.hoang@ddm.vn

Gia công CNC:

096 153 5955 | Mr. Lợi | loi.hoang@ddm.vn