Dự án đã thực hiện

Cung cấp ống lắng Lamella cho nhà máy Vĩnh Bảo

Cung cấp ống lắng Lamella cho nhà máy Vĩnh Bảo

Công ty Cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Vĩnh Bảo Công suất nhà máy: 15,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Ống …

Cải tạo bể lọc Đồng Mây

Cải tạo bể lọc Đồng Mây

Công ty Cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Đồng Mây Công suất nhà máy: 10,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Đan lọc …

Cải tạo bể lọc Diễn Vọng – Quảng Ninh

Cải tạo bể lọc Diễn Vọng – Quảng Ninh

Công ty Cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Diễn Vọng Công suất nhà máy: 90,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Đan …