Dự án đã thực hiện

Cung cấp ống lắng Lamella cho nhà máy Vĩnh Bảo

Cung cấp ống lắng Lamella cho nhà máy Vĩnh Bảo

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Vĩnh Bảo Công suất nhà máy: 15,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Ống lắng Lamella …

Cải tạo bể lọc Đồng Mây

Cải tạo bể lọc Đồng Mây

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Đồng Mây Công suất nhà máy: 10,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Đan lọc Inox …

Cải tạo bể lọc Diễn Vọng – Quảng Ninh

Cải tạo bể lọc Diễn Vọng – Quảng Ninh

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Diễn Vọng Công suất nhà máy: 90,000 (m3/ngày đêm) Công nghệ: Đan lọc Inox …