Cải tạo bể lọc Diễn Vọng – Quảng Ninh

Công ty Cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Diễn Vọng

  • Công suất nhà máy: 90,000 (m3/ngày đêm)
  • Công nghệ: Đan lọc Inox
  • Số lượng bể lọc: 06 bể
  • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành