Cung cấp ống lắng Lamella cho nhà máy Vĩnh Bảo

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Vĩnh Bảo

  • Công suất nhà máy: 15,000 (m3/ngày đêm)
  • Công nghệ: Ống lắng Lamella PVC
  • Số lượng bể lọc: 04 bể
  • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành