Cải tạo bể lọc Đồng Mây

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp giải giáp và thi công công nghệ cải tạo bể lọc Nhà máy nước Đồng Mây

  • Công suất nhà máy: 10,000 (m3/ngày đêm)
  • Công nghệ: Đan lọc Inox
  • Số lượng bể lọc: 04 bể
  • Cung cấp thiết bị, lắp đặt, vận hành