Cung cấp và thi công công nghệ nhà máy nước Long Phương

Công ty Cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp và thi công công nghệ nhà máy nước Long Phương với các hạng mục sau:

  • Sản xuất và cung cấp Hệ thống hút bùn Siphon và Bộ trộn tĩnh
  • Thi công lắp đặt công nghệ
  • Vận hành