Dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Tràng Duệ – Hải Phòng

Công ty cổ phần Máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng) với các hạng mục sau:

  • Cung cấp và lắp đặt Bơm chìm nước thải
  • Sản xuất, lắp đặt cửa phai, rọ chắn rác
  • Cung cấp và lắp đặt hệ thống đường ống Inox 304
  • Vận hành