Dự án Chung cư Hateco

Công ty cổ phần Máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Chung cư Hateco với các hạng mục sau:

  • Bơm cấp nước
  • Bơm tăng áp mái
  • Bơm chữa cháy
  • Bơm cho hệ thống Chiller

Bài viết trước đó

Dự án Novotel Thái Hà
Dự án Novotel Thái Hà