Dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty cổ phần Máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án Trung tâm lưu ký chứng khoán với các hạng mục sau:

  • Bơm cấp nước
  • Bơm tăng áp mái
  • Bơm chữa cháy
  • Bơm cho hệ thống Chiller

Bài viết trước đó

Dự án Chung cư Hateco
Dự án Chung cư Hateco