Dự án An Bình City

Công ty cổ phần cơ điện kỹ thuật Đông Dương đã cung cấp thiết bị cho Dự án An Bình City với các hạng mục sau:

  • Bơm cấp nước
  • Bơm tăng áp mái
  • Bơm chữa cháy
  • Bơm cho hệ thống Chiller

Bài viết sau đó

Dự án Golden Palm
Dự án Golden Palm

Bài viết trước đó

Dự án D’eldorado
Dự án D’eldorado