Van phao Tecofi

Liên hệ

Model: RF 3241

Danh mục:

Mô tả

Model: RF 3241

  • Ứng dụng: Đo đạc, điều khiển
  • Áp suất đạt được: 16 bar
  • Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +120°C
  • Phao: Inox