Cung cấp giải pháp, thiết bị và thi công nhà máy xử lý nước sạch & nước thải

Công ty cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công các nhà máy xử lý nước sạch, nước thải. Các sản phẩm trọng tâm của chùng tôi bao gồm:

  • Cung cấp giải pháp tổng thể để nâng cấp công suất xử lý của nhà máy nước sạch, nước thải
  • Cung cấp thiết bị công nghệ xử lý nước sạch, nước thải
  • Thi công lắp đặt các thiết bị công nghệ