Cung cấp và thi công lắp đặt Bơm và Van trong tòa nhà

Công ty cổ phần máy xây dựng và Thủy nông Đông Dương có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp Bơm & Van trong các tòa nhà và Khu công nghiệp. Các sản phẩm trọng tâm của chùng tôi bao gồm:

  • Bơm cấp nước tòa nhà
  • Bơm tăng áp mái
  • Bơm thoát nước tòa nhà
  • Bơm phòng cháy chữa cháy
  • Van trong hệ thống cấp thoát nước
  • Van hệ Chiller & Boiler